Integritetspolicy - The Fire LAB.
Brandlaboratorium för lastare
Icon Brands
Fri frakt från 75 euro
Finch
Betala i efterhand med Klarna
Finch
in3 räntefria betalningar även för företagare

Dra nytta av vår rabatt! nu 10% rabatt på hela webbutiken* - Använd koden springfire10

Integritetspolicy The Fire LAB. B.V.

Detta är sekretesspolicyn för The Private Company The Fire LAB. B.V., nedan kallad Het Vuur LAB. Het Vuur LAB är registrerat hos handelskammaren med nummer 84187719 och ligger på Ruigeweg 3 (1754HA) i Burgerbrug. Detta dokument förklarar hur Het Vuur LAB hanterar behandlingen av dina personuppgifter. Het Vuur LAB behandlar dina personuppgifter med största möjliga omsorg.

Behandling av personuppgifter

Om du använder The Fire LAB:s tjänster lämnar du själv vissa personuppgifter till The Fire LAB, eller så erhålls personuppgifter från dig inom ramen för avtalet. Med personuppgifter avses all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Kategorier av personuppgifter

Fire LAB behandlar följande kategorier av personuppgifter:

- Kontaktperson, namn och adressuppgifter, inklusive platsuppgifter, telefonnummer och e-postadress;
- Uppgifter om företaget, inklusive momsnummer och handelskammarnummer;
- Leveransadress för Divergent;
- Andra personuppgifter som du själv har lämnat.

Syftet med behandlingen

De personuppgifter som behandlas av The Fire LAB används för att:

- kontakta dig för att informera dig om de tjänster som du har köpt och om deras genomförande;
- sina tjänster;
- förbättra sina tjänster;
- kunna göra betalningar;
- kunna uppfylla rättsliga skyldigheter;
- Marknadsföring och kommunikation, inklusive förbättring av webbplatsen genom att analysera besökarnas beteende på webbplatsen;
- för att kunna skicka nyhetsbrev;
- utbyta uppgifter med tredje part för att tillhandahålla tjänster, om det är nödvändigt.

Grunden för behandlingen

Behandlingen av personuppgifter är endast möjlig på följande grunder: i) rättslig förpliktelse, ii) fullgörande av avtalet, iii) (uttryckligt) samtycke från de registrerade och iv) berättigat intresse. Vid tillhandahållandet av Fire LAB:s tjänster behandlas personuppgifter. Het Vuur LAB behandlar endast uppgifter som Het Vuur LAB anser vara nödvändiga för (förbättringen av) sina tjänster och behandlar de (personliga) uppgifter som samlas in om dig och din användning av tjänsterna med omsorg. Grunden för behandlingen av dessa uppgifter är det avtal som du har ingått med Het Vuur LAB. Dina personuppgifter kan också behandlas genom att du besöker webbplatsen https://www.vuurlab.nl/ om du har gett ditt samtycke.

Behov av bearbetning

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att utföra tjänsterna. De tjänster som tillhandahålls av Fire LAB kan inte utföras fullt ut utan behandling av dina personuppgifter. Om särskilda ändamål som rör personuppgifter kräver ditt uttryckliga samtycke måste du ge ditt samtycke separat.

Automatiserat beslutsfattande

Det finns inget automatiserat beslutsfattande.

Lagringsperiod

Personuppgifter som behandlas av The Fire LAB lagras i enlighet med relevanta lagar och förordningar. Om det krävs en längre lagringsperiod enligt lagar eller andra författningar kommer personuppgifterna att sparas längre i enlighet med dessa krav. Alla (erhållna) personuppgifter kommer inte att sparas längre än vad som är absolut nödvändigt.

Behandling av tredje part

Fire LAB delar personuppgifter med tredje part endast när det är absolut nödvändigt för att fullgöra ett avtal och för att följa relevanta lagar och förordningar. Inga personuppgifter säljs. Fire LAB kan ha en rättslig skyldighet att dela personuppgifter med tredje part. Om personuppgifter delas med tredje part ingås behandlingsavtal för detta ändamål. De tredje parter med vilka personuppgifter delas är:

- Den eller de anlitade leveranstjänsterna för att genomföra avtalet. De kategorier av personuppgifter som behandlas är kontakt-, namn- och adressuppgifter.
- Betalningsleverantören, för att genomföra ett avtal. De kategorier av personuppgifter som behandlas är finansiella uppgifter.
- Bokhållaren, i syfte att ingå ett avtal. De kategorier av personuppgifter som behandlas är kontakt-, namn- och adressuppgifter samt ekonomiska uppgifter.
- Programvaruleverantörer, i syfte att genomföra avtalet. De kategorier av personuppgifter som behandlas är kontakt-, namn- och adressuppgifter.
- Webbplatsadministratör, i syfte att genomföra avtalet. De kategorier av personuppgifter som behandlas är kontakt-, namn- och adressuppgifter.
- Anlitade tredje parter, i syfte att genomföra avtalet. De kategorier av personuppgifter som behandlas är kontakt-, namn- och adressuppgifter.

Säkerhet för personuppgifter

Fire LAB tar skyddet av dina personuppgifter på allvar och vidtar i detta avseende lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken, med hänsyn till teknikens ståndpunkt, genomförandekostnader, behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna för enskilda personers rättigheter och friheter som varierar i fråga om sannolikhet och allvar.

Ansvarsfriskrivning

Genom att använda webbplatsen godkänner du ansvarsfriskrivningen. Het Vuur LAB förbehåller sig rätten att när som helst ändra innehållet på sin webbplats och/eller denna ansvarsfriskrivning utan att informera sina kunder och/eller användare av webbplatsen om sådana ändringar. Innehållet på webbplatsen har sammanställts med största möjliga omsorg, men kan ändå innehålla eventuella felaktigheter eller vara ofullständigt. Fire LAB tar inte på något sätt ansvar för skador som orsakas av eller uppstår vid användning av webbplatsen. Användningen av denna webbplats sker helt och hållet på användarens egen risk och bekostnad. Inga rättigheter kan härledas från innehållet på webbplatsen. Alla texter på webbplatsen är upphovsrättsligt skyddade och tillhör Het Vuur LAB i den mån de inte tillhör tredje part.

Cookieförklaring

Fire LAB använder tekniska och funktionella cookies för att optimera webbplatsen. Cookies är små textfiler som skickas med när du besöker en webbplats för att göra besökarnas användarupplevelser mer effektiva. Fire LAB kan enligt lag lag lagra cookies på din enhet om dessa cookies är absolut nödvändiga för att du ska kunna använda webbplatsen. Andra typer av cookies kräver ditt samtycke. Fire LAB rekommenderar att du accepterar cookies för att webbplatsen ska kunna användas. Besökare på webbplatsen kan checka in.

De cookies som används av The Fire LAB är funktionella cookies: dessa cookies säkerställer att webbplatsen fungerar korrekt. Dessa cookies har inga konsekvenser för integriteten, så det är inte nödvändigt att söka och bevilja samtycke. Dessa cookies sparar till exempel dina webbläsarinställningar så att vår webbplats kan visas på bästa sätt, eller så att webbplatsen förblir tillgänglig (lastbalansering), men även cookies som säkerställer att inga andra cookies kan placeras (no-follow).

Med ditt tillstånd placerar Fire LAB spårningscookies på din dator. Dessa cookies används av The Fire LAB för att spåra vilka sidor du besöker för att skapa en profil av ditt beteende på nätet. Denna profil är inte kopplad till ditt namn, din adress, din e-postadress och liknande, utan endast för att anpassa annonser till din profil så att de är så relevanta som möjligt för dig.

På webbplatsen Het Vuur LAB placeras också cookies från Google för Google Analytics. Detta innebär att The Fire LAB inte kan koppla information till en fysisk person. Fire LAB spårar inte information om vad du gör på internet. Google Analytics kan vara skyldigt enligt tillämpliga lagar och förordningar att ge tillgång till dessa uppgifter. Om du har några frågor om detta kan du kontakta oss på info@vuurlab.nl.

Använd sociala medier

Fire LAB använder cookies från tredje part för att optimera webbplatsen. Vissa cookies sätts av tredjepartstjänster som visas på webbplatsen. Tredje part avser Google Analytics och sociala medier (LinkedIn, Facebook, Instagram och YoutTube). Användningen av cookies från andra företag (tredje parter) omfattas av det berörda företagets sekretess- och cookiepolicy. När du klickar på knappen för sociala medier på webbplatsen placeras en cookie för sociala medier. På så sätt kan de sociala medierna känna igen din IP-adress så snart du delar en artikel från webbplatsen. När det gäller cookies från sociala medier och de uppgifter och/eller personuppgifter som de samlar in med dessa hänvisar The Fire LAB dig till dessa parters sekretess- och cookie-deklarationer.

Nyhetsbrev och andra marknadsföringsmeddelanden via e-post

Du kan registrera dig för ett nyhetsbrev och/eller andra kommersiella erbjudanden via webbplatsen. När du registrerar dig ber The Fire LAB dig om tillåtelse att behandla din e-postadress för att kunna skicka dig marknadsföringsmeddelanden med den senaste informationen om produkter och tjänster, specialerbjudanden och marknadsföringskampanjer. Du kommer endast att få marknadsföringsmeddelanden om du har gett ditt samtycke till det.

Ditt samtycke innefattar också att du godkänner att The Fire LAB kan anpassa innehållet i marknadsföringsmeddelanden till dina behov och intressen utifrån en användarprofil som skapats för dig.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att skicka marknadsföringsmejl genom att klicka på "Avsluta prenumeration" i slutet av marknadsföringsmejlet. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av den behandling som utfördes före återkallandet av samtycket.

Webbläsarinställningar

Om du inte vill att webbplatser ska placera cookies på den enhet som du använder för att se webbplatsen kan du ändra inställningarna i din webbläsare. Innan en cookie placeras får du en varning och måste ge ditt samtycke till cookien. Om du inte gör det kan det till exempel leda till att webbplatsen fungerar sämre. Du kan justera inställningarna i din webbläsare så att webbläsaren vägrar alla cookies, även de från tredje part. Du kan också radera placerade cookies. För att göra detta måste du justera webbläsarens inställningar via inställningar och sedan kan du justera sekretessinställningarna.

Denna integritetspolicy gäller inte för webbplatser från tredje part som är anslutna till denna webbplats via länkar. Fire LAB kan inte garantera att dessa tredje parter hanterar dina personuppgifter på ett tillförlitligt eller säkert sätt. Fire LAB rekommenderar att du läser dessa webbplatsers integritetspolicy innan du använder dem.

De registrerades rättigheter

Som registrerad har du följande rättigheter:

- Rätt till tillgång;
Som registrerad har du rätt att få klarhet i om dina personuppgifter behandlas eller inte och, om så är fallet, att få tillgång till behandlingen av dem.

- Rätt till rättelse;
Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade.

- Rätt till radering av uppgifter;
Utan oskäligt dröjsmål bör en registrerad person få sina personuppgifter raderade utan oskäligt dröjsmål.

- Rätt att begränsa behandlingen;
Som registrerad har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. För att göra det, vänligen kontakta The Fire LAB.

- Rätt till dataportabilitet;
Den registrerade har rätt att få de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har lämnat till The Fire LAB i en strukturerad, gemensam och maskinläsbar form för att vid behov kunna överföra dessa personuppgifter till en tredje part. Den registrerade kan också be The Fire LAB att överföra sådana uppgifter direkt till en tredje part.

- Rätt till invändningar;
Den registrerade ska ha rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter om honom eller henne, inklusive profilering, på grundval av dessa bestämmelser, av skäl som hänför sig till hans eller hennes särskilda situation. Fire LAB ska upphöra med behandlingen av personuppgifter om det inte finns tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, friheter och rättigheter när det gäller utövande, införande eller stöd av rättsliga anspråk.

 

Klagomål

Om du har ett klagomål om Fire LAB:s hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter, vänligen kontakta oss via webbplatsen eller via e-post på följande adress info@vuurlab.nl. För att säkerställa att du vill utöva en rättighet ber Fire LAB att du skickar en kopia av ditt identitetsbevis. Svart skriv ut ditt passfoto och MRZ (remsa med siffror längst ner) för att skydda din integritet. Fire LAB svarar på din begäran så snart som möjligt, dock senast inom fyra veckor. Du kan också lämna in ett klagomål till personuppgiftsmyndigheten. Detta är den behöriga tillsynsmyndigheten. Du kan kontakta den för detta ändamål via denna länk: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Ändringar i sekretesspolicyn

Fire LAB kan när som helst uppdatera sin integritetspolicy. Den senaste versionen publiceras på webbplatsen. Håll därför alltid ett öga på webbplatsen för att se den senaste versionen. Om den nya sekretesspolicyn påverkar det sätt på vilket The Fire LAB behandlar uppgifter som redan samlats in om dig kommer The Fire LAB att informera dig via e-post.

Denna version antogs senast den 4 januari 2022.